Příměstské tábory

V roce 2019 a 2020 jsme pořádali Příměstské tábory s technickým zaměřením. Náplň táborů byla zaměřena na robotiku a video, a to hravou formou odpovídající úrovni žáka ZŠ. Tábory byly podpořeny z Operačního program Zaměstnanost, z výzvy Rozvoj rodinného života II.

V současné době tábory neprobíhají.

Ve spolupráci s MAS Moravský kras z.s. plánujeme znovu tábory obnovit v roce 2023.

Videa vzniklá na táboře Videotechniky hravě

Termíny táborů:

11. – 15. 2. 2019 – Video a elektrotechnika hravě (jarní prázdniny)

29. 7. – 2. 8. 2019 – Robotika hravě

19. – 23. 8. 2019 – Video a elektrotechnika hravě

17. – 21. 2. 2020 – Video a elektrotechnika hravě (jarní prázdniny)

17. – 21. 8. 2020 – Robotika hravě

24. – 28. 8. 2020 – Robotika hravě