Informace o projektu

Projekt realizujeme jako partner projektu MAS Moravský kras z.s.

Název projektu: První projekt MAS – Podpora komunitního života a potřebných služeb na území MAS

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000075

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Cíl projektu: Cílem projektu je, pomocí mobilizace co nejvíce relevantních aktérů, podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných. MASMK prostřednictvím projektu aktivizuje lidi v komunitě, podpoří soudržnost a funkčnost rodiny a přirozené vazby v komunitě a předejde rizikovému či problémovému chování jednotlivců.

Pro získání dotace musí mít podpořená osoba bydliště na území MAS Moravský kras.

Území MAS Moravský kras