Robo Lego liga

Robotická Lego liga je seriál soutěží středních a základních škol v jednom školním roce.

První ročník středních škol proběhl ve školním roce 2015-16, od školního roku 2022-23 je liga rozšířena i pro základní školy.

Nejlepší škole je na jeden rok propůjčen putovní pohár.

Putovní pohár Robo Lego ligy

Pravidla Robo Lego ligy

Soutěží týmy se sledovači čáry s jedním čidlem (Lego, Merkur, Fischertechnik, VEX, vlastní konstrukce, …). 

Bodováno je v každé soutěži prvních 10 míst. Za 1. místo je 100 bodů, další o 10 bodů méně, tzn. za 10. místo je 10 bodů. Pokud robot dráhu neprojede nebo je diskvalifikován, body se neudělují. Jestliže jsou sloučené věkové kategorie, body získává 10 prvních týmů ze SŠ, tedy ostatní se z ligy vyřadí.

Pořadí škol určuje součet bodů od soutěžících z jednotlivých soutěží.

Pořadí jednotlivců určuje součet bodů z jednotlivých soutěží, pokud je soutěžní tým vícečlenný, body se rozdělí rovnoměrně mezi jednotlivé členy týmu. 

Počet soutěží v daném ročníku je dán aktuální situací a domluvou mezi zapojenými školami.

IX. ročník SŠ – 2023/24

Aktuální ročník

II. ročník ZŠ – 2023/24

Aktuální ročník

Přehled ročníků SŠ

IX. ročník SŠ – 2023/24

Výherce IX. ročníku – SPŠ Jedovnice

VIII. ročník SŠ – 2022/23

Výherce VIII. ročníku – Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

VII. ročník – 2021/22

Výherce VII. ročníku – SPŠ Jedovnice

VI. ročník – 2020/21

Výherce VI. ročníku – SPŠ Jedovnice

V. ročník – 2019/20

Výherce V. ročníku – SPŠ Přerov

IV. ročník – 2018/19

Výherce IV. ročníku – SPŠ Přerov

III. ročník – 2017/18

Výherce III. ročníku – SPŠ Jedovnice

II. ročník – 2016/17

Výherce II. ročníku – SPŠ Purkyňova, Brno

I. ročník – 2015/16

Výherce I. ročníku – OA Přerov

Přehled ročníků ZŠ

II. ročník ZŠ – 2023/24

Výherce II. ročníku – ZŠ Ruda nad Moravou

I. ročník ZŠ – 2022/23

Výherce I. ročníku – Gymnázium Zábřeh

Soutěže zařazené do Robo Lego ligy

Celoroční série vnitřních i venkovních soutěží v Olomouci. Pořadatelem je KTIV PdF UP Olomouc.

Soutěž robotů pořádaná pravidelně v lednu na SPŠ Přerov.

Soutěžní akce, kterou pořádá Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Naše soutěž, pořádaná pravidelně v květnu ve sportovní hale SPŠ Jedovnice.

Seznam škol (a jejich přesný název), které jsou nebo byly do Robo Lego ligy zapojené (k březnu 2024):