Robo Lego liga

Robotická Lego liga je seriál soutěží středních škol v jednom školním roce.

První ročník proběhl ve školním roce 2015-16.

Nejlepší škole je na jeden rok propůjčen putovní pohár.

Putovní pohár Robo Lego ligy

Pravidla Robo Lego ligy

Soutěží týmy se sledovači čáry postavenými ze stavebnice (Lego, Merkur, Fischertechnik, …). 

Bodováno je v každé soutěži prvních 10 míst. Za 1. místo je 100 bodů, další o 10 bodů méně, tzn. za 10. místo je 10 bodů. Pokud robot dráhu neprojede nebo je diskvalifikován, body se neudělují. Jestliže jsou sloučené věkové kategorie, body získává pouze 10 prvních týmů ze SŠ.

Pořadí škol určuje součet bodů od soutěžících z jednotlivých soutěží.

Pořadí jednotlivců určuje součet bodů z jednotlivých soutěží, pokud je soutěžní tým vícečlenný, body se rozdělí rovnoměrně mezi jednotlivé členy týmu. 

Počet soutěží v daném ročníku je dán aktuální situací a domluvou mezi zapojenými školami.

Přehled ročníků

VIII. ročník – 2022/23

Aktuální ročník

VII. ročník – 2021/22

Výherce VII. ročníku – SPŠ Jedovnice

VI. ročník – 2020/21

Výherce VI. ročníku – SPŠ Jedovnice

V. ročník – 2019/20

Výherce V. ročníku – SPŠ Přerov

IV. ročník – 2018/19

Výherce IV. ročníku – SPŠ Přerov

III. ročník – 2017/18

Výherce III. ročníku – SPŠ Jedovnice

II. ročník – 2016/17

Výherce II. ročníku – SPŠ Purkyňova, Brno

I. ročník – 2015/16

Výherce I. ročníku – OA Přerov

Soutěže zařazené do Robo Lego ligy

Celoroční série vnitřních i venkovních soutěží v Olomouci. Pořadatelem je KTIV PdF UP Olomouc.

Soutěž robotů pořádaná pravidelně v lednu na SPŠ Přerov.

Soutěžní akce, kterou pořádá Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Naše soutěž, pořádaná pravidelně v květnu ve sportovní hale SPŠ Jedovnice.