Robotický workshop pro ZŠ Šebrov

Ve druhém lednovém týdnu jsme navštívili Základní školu s robotickým workshopem pro žáky prvního stupně. Byl to první, ze série popularizačních workshopů, v rámci programu „nové informatiky“.

Cílem je seznámení žáků a často i učitelů se současnými technologiemi. Neméně důležitý úkol také je žáky namotivovat na robotické aktivity, aby se na ně těšili a pracovali s nadšením. A totéž lze říci i o vyučujících, kteří se s novou technikou teprve seznamují.

V prvním workshopu jsme si s dětmi povídali o tom, co je to počítač, kde všude by ho našli, kromě PC a notebooku. Mnozí žáci byli překvapeni, kde vlastně počítač je. Od počítače jsme se dostali k robotice, představení různých robotických soutěží a skončili jsme u výukové desky Micro:bit.

Začali jsme obligátním programem Hello world!, kterým by měl každý správný programátor začínat.. Druhým programem byla práce se vstupními tlačítky a tento program jsem zdokonalili na, už trochu složitější, kostku ze hry Člověče nezlob se. A nebylo to jen o lektorovi, programovat k tabuli chodili i žáci. A to nejen ostřílení „borci“, ale i děvčata.

Na závěrečnou ochutnávku dalšího workshopu jsme nastartovali robotické vozítko cutebot a rozjeli jsme ho po zkušební dráze, tzv. sledovač čáry neboli line follower.

A jaký byl výsledek? Fantastický! Prý to byla zatím nejlepší informatika :-). Tak se těšíme na příště!

Napsat komentář